S a l v a t o r

  Meerhoutstraat 55
  9041 Oostakker

  tel. 09/255 92 20 
  fax. 09/255 92 29
  E-mail:
info@ivio-salvator.be
 

 b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
   
           IVIO    schoolteam              praktisch       foto's   nieuwsbrief


 didactiek

 ASS

 samenwerking

 info en tips

 oud-leerlingen

 onze sponsors

 ouderraad

 

IVIO Salvator is een basisschool voor buitengewoon onderwijs
type basisaanbod en kleuter- en basisschool
voor buitengewoon onderwijs type 9.

 

De school biedt onderwijs op maat aan kinderen
met een normale intelligentie en leerstoornissen, leerproblemen en/of ASS.
De leerlingen zitten in pedagogische eenheden (klassen) van maximum 14 leerlingen.

Onze school bereidt de kinderen voor op de overstap naar
1A, 1B of BuSO in het secundair onderwijs.
 

IVIO Salvator behoort tot het
Instituut Voor Individueel Onderricht.

leerlingenaantal op 1 februari 2018:
type 9: 69, waarvan 9 kleuters
type basisaanbod: 64
type 8: 46

Voor het schooljaar 2018 - 2019 is de totale maximumcapaciteit van de school 212 leerlingen.
Type basisaanbod: 130 en 10 vrije plaatsen
type 9: 70 en 10 vrije plaatsen
type 9 kleuters: 12 en 2 vrije plaatsen

 
 


Aandacht - nieuwtjes

***
privacyverklaring
voor de leerling

***

Er is een volledig rookverbod op het volledige terrein
van de school. 

***


      
 

 

mail naar webmaster