S a l v a t o r

  Meerhoutstraat 55
  9041 Oostakker

  tel. 09/255 92 20 
  fax. 09/255 92 29
  E-mail:
info@ivio-salvator.be
 

 b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
   
           IVIO    schoolteam              praktisch       foto's   nieuwsbrief


 didactiek

 ASS

 samenwerking

 info en tips

 oud-leerlingen

 onze sponsors

 ouderraad


 

 

IVIO Salvator is een basisschool voor buitengewoon onderwijs
type basisaanbod en kleuter- en basisschool
voor buitengewoon onderwijs type 9.

 

De school biedt onderwijs op maat aan kinderen
met een normale intelligentie en leerstoornissen, leerproblemen en/of ASS.
De leerlingen zitten in pedagogische eenheden (klassen) van maximum 14 leerlingen.
Ze krijgen een aangepast programma voor taal en wiskunde.

Onze school bereidt de kinderen voor op de overstap naar
een beroeps of technische opleiding in het secundair onderwijs.
(TSO - BSO - BuSO)

IVIO Salvator behoort tot het
Instituut Voor Individueel Onderricht.

Voor het schooljaar 2017 - 2018 is de totale maximumcapaciteit van de school 195 leerlingen.
Type basisaanbod: maximum 140 leerlingen - type 9: maximum 50 leerlingen
kleuters type 9: maximum 5 leerlingen

 
 


Aandacht - nieuwtjes

***

wijzigingen in schoolreglement!

***


   
 

 

mail naar webmaster