S a l v a t o r

  Meerhoutstraat 55
  9041 Oostakker

  tel. 09/255 92 20 
  fax. 09/255 92 29
  E-mail:
info@ivio-salvator.be
 

 b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
   
           IVIO    schoolteam              praktisch       foto's   nieuwsbrief


 didactiek

 ASS

 samenwerking

 info en tips

 oud-leerlingen

 onze sponsors

 ouderraad

 

IVIO Salvator is een basisschool voor buitengewoon onderwijs
type basisaanbod en kleuter- en basisschool
voor buitengewoon onderwijs type 9.

 

De school biedt onderwijs op maat aan kinderen
met een normale intelligentie en leerstoornissen, leerproblemen en/of ASS.
De leerlingen zitten in pedagogische eenheden (klassen) van maximum 14 leerlingen.

Onze school bereidt de kinderen voor op de overstap naar
een beroeps of technische opleiding in het secundair onderwijs.
(TSO - BSO - BuSO)

IVIO Salvator behoort tot het
Instituut Voor Individueel Onderricht.

leerlingenaantal op 1 februari 2018:
type 9: 69, waarvan 9 kleuters
type basisaanbod: 64
type 8: 46

Voor het schooljaar 2018 - 2019 is de totale maximumcapaciteit van de school 212 leerlingen.
Type basisaanbod: 130 en 10 vrije plaatsen
type 9: 70 en 10 vrije plaatsen
type 9 kleuters: 12 en 2 vrije plaatsen

 
 


Aandacht - nieuwtjes

***

Er is een volledig rookverbod op het volledige terrein van de school. 

***


      
 

 

mail naar webmaster