Autisme

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
  startpagina       ASSautismelinksliteratuurvisietekst

 

 

… is een stoornis met verschillende gezichten. De manier waarop autisme zich uit is bij ieder persoon verschillend. Elke persoon met autisme is uniek, waardoor het autisme op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting kan komen. Toch hebben alle mensen met autisme  een aantal basiskenmerken gemeen. Daarom spreekt men van ‘autisme spectrum stoornissen’ (ASS). 

Op volgende 2 domeinen ondervinden alle mensen met ASS moeilijkheden en beperkingen:

1)   Op vlak van sociale communicatie en interactie

     Mensen met ASS willen graag sociale contacten, maar het ontbreekt hen aan sociale knowhow, om situaties vlot en correct in te schatten en/of er gepast op te reageren. Ze hebben moeite om de bedoelingen, ideeën en gedachten van anderen te begrijpen. Sommigen proberen heel veel contact te leggen met anderen, maar deze contactname komt vaak stroef, bizar of vreemd over. Het ontbreekt hen aan sociale finesse in omgang met anderen. Dit gemis aan intuïtief sociaal gevoel, proberen ze soms goed te maken door middel van intelligentie en logica, of door imitatie van anderen.

Al hebben sommigen mensen met ASS een indrukwekkende woordenschat, toch vatten ze vaak moeilijk de betekenis achter de woorden – de onderliggende bedoeling van wat gezegd wordt – hebben ze moeite met het begrijpen van lichaamstaal, grapjes en uitdrukkingen. Vooral de sociale aspecten van taal zijn voor hen te complex.

      2)   Op vlak van repetitief gedrag en specifieke interesses.

Stroef handelen en een beperkt gedrags- en interessepatroon uit zich vooral in een moeilijke aanpassing aan nieuwe situaties. Mensen met autisme hebben moeite met veranderingen. Door hun gebrek aan voorstellingsvermogen hebben ze moeite om zich voor te stellen wat niet hier en nu aanwezig is. Die verbeelding heb nodig om toekomst te kunnen inschatten, iets voor te bereiden, te plannen, problemen op te lossen,… en ook om om te kunnen gaan met veranderingen.

Bijkomende problemen zoals een houterige motoriek, angsten, eet- en slaapproblemen, maar ook het anders ervaren van zintuiglijke prikkels, zoals overgevoelig of ondergevoelig zijn voor geluid of licht, komt bij mensen met autisme vaak voor. Maar dit zijn geen specifieke kenmerken van autisme.

     De ernst van de problemen binnen de 2 kerngebieden kan voor elke persoon met autisme anders zijn. De ene kan niet soepel omspringen met veranderingen, maar is een vlottere prater, terwijl iemand anders zich erg moeilijk kan uitdrukken en sociale regels (te) strikt hanteert. Soms wordt het autisme bij iemand zelfs pas duidelijk als je er een tijdje mee omgaat.
 

Autisme

     … is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de stoornis een diepgaand gevolg heeft op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals taalontwikkeling, sociale ontwikkeling, spelontwikkeling en dat het dagelijks functioneren hierdoor minder vlot of moeizaam verloopt.

     De oorzaak van autisme is (nog) niet bekend. Het is ook een erg complexe stoornis. Men weet wel dat het gedrag van mensen met autisme het gevolg is van een andere manier van waarnemen en denken. Kortom een andere manier van informatie verwerken. Het geven van betekenissen vanuit de context, waarbij je ook moet rekening houden met relevante elementen, speelt hier een belangrijke rol. Mensen met ASS lijken een onvoldoende vermogen te hebben om de context spontaan en onbewust te gebruiken. Ze zijn als het ware ‘contextblind’ (Peter Vermeulen).
 

Autisme

     Een goede begeleiding en het aanbieden van ondersteuning, is wel belangrijk om de ontwikkeling positief te stimuleren. Enkele basisprincipes: 
 

 

  • aanbieden van voorspelbaarheid in tijd, ruimte, planning, opdrachten, …

 

  • gebruik maken van concrete communicatie (eenduidig, visueel)

 

  • verhelderen van de sociale omgeving

 

  • verduidelijken van afspraken, regels, verwachtingen, …
     

Autisme

Aan te bevelen websites:

Autisme Centraal: http://www.autismecentraal.com/public/index.asp

Nederlandse Vereniging Autisme: http://www.autisme-nva.nl

Participate: http://www.participate-autisme.be/

Als ouder kan je ook terecht bij de Vereniging Van Autisme (VVA) http://www.autismevlaanderen.be/ voor informatie.
Je kan via de autismetelefoon 078/152.252 contact opnemen met hen of per 
mail 
vva@autismevlaanderen.be .

Een aanbod van boeken kan je vinden op de literatuurlijst.
Sommige boeken kan je zelfs op de school uitlenen !
Je kan hiervoor terecht bij de maatschappelijk assistent Yvette Ruckebusch 
-
yvette.ruckebusch@ivio-salvator.be 
of de orthopedagoog Liesbet Machtelinckx-
liesbet.machtelinckx@ivio-salvator.be

 

 

mail naar webmaster