autismewerking in onze school:
uitgangspunten

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
   startpagina         ASSautismelinksliteratuurvisietekst

 

Ouders tellen mee

 

Ouders zien wij als deskundigen van hun kind en als actieve partners binnen het onderwijsgebeuren.

Ouders betrekken bij het onderwijs, verrijkt de leeromgeving van de school.

We gaan samen met de ouders op zoek naar een afstemming tussen de opvoeding thuis en op school.

Ook het CLB en andere hulpverleningsdiensten worden betrokken. Op die manier kan een gepaste begeleiding geboden worden die aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle betrokkenen.

 

 

mail naar webmaster