autismewerking in onze school:
uitgangspunten

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
   startpagina         ASSautismelinksliteratuurvisietekst

 

Toekomstgericht

  

Ons aanbod is, naast een individuele benadering, gericht op participatie.

Het leren functioneren in een klasgroep zien wij als een meerwaarde voor kinderen met ASS in de ontwikkeling naar sociale zelfstandigheid.

We streven naar een zo zelfstandig en flexibel mogelijk functioneren van het kind op het voor hem/haar meest aangepaste niveau.

We oefenen het kind zich weerbaar op te stellen en bereiden het voor op een zo autonoom en volwaardig mogelijke participatie aan het maatschappelijke leven.

 

 

mail naar webmaster