didactiek  

Borel-Maisonny 

 

Leren lezen met ‘Borel-Maisonny’
 
opsommingsteken

De methode Borel-Maisonny is gebaseerd op het gebruik van gebaren. Men streeft ernaar het motorisch aspect in te schakelen in de taal- en leesdidactiek bij dyslectische kinderen. Van de hand naar het verstand, zeg maar!
 

opsommingsteken

De gebaren vormen een schakel tussen de gesproken en de geschreven taal. Een groep gebaren werd afgeleid uit het schriftbeeld (z,s,m,v,u,ui,au).
 

opsommingsteken

Andere gebaren hebben dan weer te maken met de articulatie van de letters (a,w,t,p,k,l). Voor de k toont men b.v. de weerstand in de mond bij de uitspraak.
 

opsommingsteken

Sommige gebaren duiden aan dat een klank of geruis aangehouden moet worden. Zo gebruikt men voor de aa eenzelfde gebaar als voor de a, maar met een verplaatsing van rechts naar links.
 

opsommingsteken

Soms zijn de gebaren aan een klein tafereeltje verbonden. Voor een i houdt men de rechterhand alsof er een ei in ligt.
 

opsommingsteken

Na het aanleren van de letters komt men al snel tot het synthetiseren tot woorden en het lezen van korte zinnen en eenvoudige tekstjes. Ook voor dictee vormen de aangeleerde gebaren een grote steun.
 

.