CLB

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
  startpaginaCARCLBGONGOBO

 

Vrij Centrum voor LeerlingenBegeleiding regio Gent

 

     Adres:      Marialand 29, 9000 Gent

     Telefoon: 09/ 277 83 40

     E-mail:     info@vclbgent.be

     Website:  http://www.vclbgent.be

 

 

Werking:

De school en het CLB streven naar kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling.  Het CLB ondersteunt de inspanningen van de school opdat elke leerling graag naar school zou komen en er veel kan leren. Het CLB zoekt, samen met de school en de ouders, welke aanpak het best aansluit bij de noden van een leerling.

Indien het welbevinden van een leerling onder druk staat  of de gehoopte leerevolutie uitblijft sluit het CLB, mits toestemming van de ouders, aan bij een teamoverleg op school. De ouders worden hierbij steeds betrokken. Het CLB kan op vraag van de school en de ouders helpen om de onderwijsbehoeften te bepalen. Bijkomend (multidisciplinair) onderzoek in de vorm van een gesprek, test, observatie, is soms aangewezen om beter zicht te krijgen op de noden van een leerling.

Indien de ondersteuning die het school kan bieden ontoereikend blijkt voor een leerling wordt samengewerkt met schoolexterne diensten. Op een teamoverleg kunnen school en CLB, in overleg met ouders, besluiten tot een verwijzing naar externe dienst (zoals het Centrum voor Ambulante Revalidatie).

Bij de overstap naar een andere onderwijsvorm ondersteunt het CLB de ouders, leerlingen en het schoolteam. Het CLB stelt informatie ter beschikking en helpt bij het maken van een schoolkeuze.

Het CLB heeft een verplichte opdracht om de gezondheid van de leerlingen goed op te volgen. Een medisch onderzoek vindt om de twee jaar plaats op school. Er worden eveneens vaccinaties toegediend.

Je kan als ouders steeds terecht met  je vragen bij een  medewerker. Je kan ons contacteren per mail en per telefoon. Een gesprek op school is, na afspraak, eveneens mogelijk. Alle hulp die geboden wordt is gratis.

 

     Teamsamenstelling:

    

     Kim De Wilde (contactpersoon - psycho-pedagogisch consulent)

     Hilde Kerckhof (Verpleegkundige)

     Laurence Vandenweghe (schoolarts)

     Ayla Goktas (intercultureel werker)

 

 

 

mail naar webmaster