Ambulanten

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 


Ambulante leerkrachten hebben zelf geen klas. Ze werken wel nauw samen met de klassen.
Ze zijn vaak verbonden aan een bepaalde cluster en geven les aan kleine groepjes leerlingen (wiskunde, Frans)
of aan een volledige klas (godsdienst, WERO ...). 

Dit zijn de ambulante leerkrachten.

 

 
 

juf Astrid

 Werkt o.a. nauw samen met de flexiklassen.

 
 

meester Luc

 Geeft o.a. wiskunde in cluster 1 en 2. Meester Luc geeft ook crea en techniek.

 
 

juf Hanne

 Werkt o.a. nauw samen met de kleuterklassen.  
 

juf An

 Werkt o.a. nauw samen met cluster 2. Juf An is ook actief in de schildpadklas.  
 

juf Monique

 Werkt o.a. nauw samen met cluster 2. Juf Monique geeft ook crea.
 
 
 

juf Bea

 Werkt o.a. nauw samen met cluster 2. Juf Bea is ook de bib-juf.  
 

meester Tim

 Werkt o.a. nauw samen met cluster 4. Meester Tim geeft ook drama.  
 

juf Steffi

 Werkt o.a. nauw samen met cluster 1.