Schildpadklas

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 

 

 
  juf Bea Elke week gaan de leerlingen naar de gezellige bib op school. Daar is vooral het leesplezier belangrijk. De boeken staan gerangschikt per moeilijkheid en per thema.
De leerlingen worden gestimuleerd om geen boeken te nemen die te gemakkelijk of te moeilijk zijn.
Ze worden echter vooral gestimuleerd om te genieten van het lezen. Juf Bea is de verantwoordelijke en veel klassen komen bij haar naar de bib.
Sommige klassen komen ook met hun eigen klasjuf naar de bibliotheek.
 
 
   

 

jeugdboekenweek 2018
 


in de bib


in de bib


in de bib

   
 

jeugdboekenweek
2007


boekenjuf


afscheid van juf Miche
 poŽzieroute

poŽzieweek 20105

 jeugdboekenweek