WISKUNDE BIJ JUF LOUISE
In de les bij juf Louise leren enkele kinderen uit de klas van juf Griet & juf Tine de getalsplitsingen tot 10 via spelletjes inoefenen. We werken op een creatieve- en speelse manier tijdens de wiskundeles om vanuit motivatie zoveel mogelijk leerwinst te bekomen!

Wiskundeles4 (2) wiskundeles1 Wiskundeles2 Wiskundeles6
Wiskundeles7