leerlingenraad

Vele leerlingen waren kandidaat om in de leerlingenraad te zitten.
Daarom werden er echte verkiezingen gehouden.
Iedereen mocht een vertegenwoordiger kiezen uit elke klas.
Daarna werden de stemmen officieel geteld.
Wie er uiteindelijk verkozen is, wordt meegedeeld op de volgende Fauteuil.

2 3 4 5 6 8 10 11
12