de klas van Juf Steffi

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 


juf Steffi

Schaatsen

 

 

       

 

     
 
foto's van voorbije schooljaren
 
       
Tot het schooljaar 2016-2017 was juf Leen de klasjuf van deze klas.

bezoek aan Sint-Lucas

 

 

sportdag

 

brandweerkazerne

 

Milkshake

 

Wriemeldiertjes

 

De opa van Assive vertelt over vogels spotten

 

koken met eieren en vogelmaskers

 

gezelsschapsspellen

 


voetgangersexamen
 


herfst
 


Equitherapie
 


Grote taalspel
 

Opa


Juf Marianne
 

Woorden

brandweerkazerne

natuurkoffers

bosklas

bezoek aan het
paardenasiel


sportbosklas
Wachtebeke

 
Dierendag