de klas van Juf Maaike

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 


juf Maaike

schoolreis 2017

schoolreis 2017 deel 2
 

 

 

       

 

     
 
foto's van voorbije schooljaren
 


BBQ

Dierendag


zeeklas
filmpje over de ware kerstboodschap
samen met meester Tim
 


Radio maken


Gobo

gevoelens
 


jeugdboekenweek
2008

 


zuivelcentrum


openluchtklas
Kemmel

waterfun
   


natuurdag 2006-2007

Halloween