de klas van Juf Nele

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 


juf Nele
 


Wanneer er iemand in onze klas jarig is, dan vieren we dat!

klik op de naam voor foto's!

Gilles - Julla - Udoka - Laetitia - Tessa

Enrique
 

 

*
lezen in de klas is fijn! *

oktober
 


proefjes

 

leren leren

 

vogels voederen

 

Herfst

 

 

boerderijdag

 

 

       

 

 

       

 

 
foto's van voorbije schooljaren
 
     

boerderijdag
 


Winkelen in de wiskundeles

 

 

fruit snijden

 

bosklas


 
uitstap naar Puyenbroeck
 

fruitsalade maken

 
sportbosklas
Wachtebeke

 


Dierendag
 


bosklas

 

menselijk lichaam

 

    

Lichtmis  

fruit proeven

 

project fantasie

 fantasie
: slot