de klas van Juf Wendy

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 

 


 

juf Wendy
 

"De jongen met de zwavelstokjes"

 

 

       

 

 

       

 

 
foto's van voorbije schooljaren
 
   

schoolbezoek
 

project december


 

recyclage
 

uitstap naar het Scheppersinstituut 

kennismakingsdrink 

bosspel Op zwier in Gent

 

 

http://www.bloggen.be/eindklassensalvator

http://eindklassensalvator.bloggen.be/

"Op maandag 25 maart 2013 vertrekken de eindklassen van Salvator op avonturenklas in de Ardennen. Het wordt een spannende week vol nieuwe uitdagingen! Wij zullen de koude trotseren en als echte avonturiers terugkeren! Hebben jullie zin om onze avonturen te volgen, surf dan in de loop van volgende week zeker eens naar onze blog!

Wij zullen dagelijks verslag uitbrengen van onze belevenissen!
Veel leesplezier!"
 

 

 In december gingen we schaatsen op het Sint-Pietersplein in Gent.
 
doedag in het Lyceum

sportklas

http://sportklassalvator2013.blogspot.be/
 

 
eindproject

 

 


heuvelklassen

 
dierendag

 


 

radio maken

 openluchtklas Kemmel

 

jeugdboekenweek
2008

 waterfun

2008
 


 

 
de schoolreis
 
2008