de klas van Juf Eva

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 

 


juf Eva
 

 

de boerderij

 

paaszoektocht

Gravenkasteel

 

Carnaval

 

naar de dokter

 

 

       

 

 

       

 

 
foto's van voorbije schooljaren