Muzische opvoeding

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 


Muzische opvoeding wordt in sommige klassen door de klasleerkracht gegeven, in andere door ambulante leerkrachten. De muzische opvoeding kan bestaan uit beeld (crea of knutselen), muziek of drama.

Bij de muzische opvoeding beeld, worden vaardigheden via plastische werkvormen ontwikkeld, zodat de waarneming verscherpt wordt.

Men leert nadenken, keuzes maken, zijn fantasie uiten, meettechnieken inoefenen, zin voor het esthetische krijgen, zodat de totale ontwikkeling van de leerling voor dit vak vervolledigd wordt.

 

 
 

meester Luc

beeldopvoeding

Creatief met krantenpapier (klas van juf Tine)

 
  juf Monique

beeldopvoeding

 

sneeuwbollen (de klassen van juf An en juf Karen)

 

 
     
Het huis van heer Nelson


filmpje
over de ware
kerstboodschap
met de klas van juf Maaike