natuurdag 

22 april 2004

tekst: Bart Soenen

 

 

 
opsommingsteken

Het thema van de dag was: Gewoon en Buitengewoon onderwijs, Samen op pad, dan leer je pas echt wat.

opsommingsteken

Deze dag ging door in de plantentuin van de universiteit van Gent. Kinderen uit verschillende scholen van het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs, type 1 en type 8 kwamen samen om in gemengde groepen wat meer te leren over de natuur en elkaar beter te leren kennen.

opsommingsteken

Op donderdag 22 april namen de klas van juf Elke, samen met juf Riet en de klas van Juf Colette, samen met meester Bart,  deel aan deze dag. Op maandag 26 april de klas van juf Maaike, samen met juf Lut.

opsommingsteken

Na een gezamenlijk startmoment werden de leerlingen ingedeeld in verschillende groepen en namen ze deel aan vier activiteiten, verspreid over de hele dag.
 

opsommingsteken

Om 15u30 zongen we nog samen het afscheidslied en daarna keerden we met de bus terug naar de parking of naar huis. De zon was de ganse dag van de partij en het was een heel leuke en leerrijke dag.

   
             

        babbelspel                      plantentuin                        de mens          
            

      

    vrije momenten            museum dierkunde  terug naar vorige pagina