oud-leerlingen 
www

Lisa Verhelst
www

terug naar vorige pagina

 

 

Lisa Verhelst
verliet onze school in 2004.
opsommingsteken

Ik kwam in het buitengewoon onderwijs terecht omdat  spellen een heel groot probleem was voor mij.
 

opsommingsteken

Na de Salvatorschool ging ik naar het TSO (Technisch Secundair Onderwijs) in Sint joris, de handelsschool van het Sint-Lievenscollege.
 

opsommingsteken

De aanpassing verliep vrij goed. Ik merkte weinig verschil met de andere leerlingen. Alleen Frans was een probleem.
 

opsommingsteken

Ik heb nu een A-attest en 70 %. Ik ben voor geen enkel vak gebuisd, zelfs niet voor Frans (58 %).
 

opsommingsteken

In het 2de jaar ben ik geslaagd met 65 %, met een kleine buis voor geschiedenis. Maar voor Frans ben ik geslaagd.
 

opsommingsteken

12/01/2007: Ik kan jullie met trots meedelen dat ik het mooie resultaat heb behaald van 64 %. Ik heb wel een kleine buis voor fysica en Engels. Dat heb ik allemaal aan jullie te danken, want jullie hebben mij geleerd te studeren en ook na te denken over wat belangrijk voor mij is. Daar wil ik jullie voor bedanken.