ouderraad

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
 startpagina


                                                       

 

 

 

bezoek de ouderraad van Salvator op facebook!

https://www.facebook.com/pages/Ouderraad-IVIO-Salvatorschool/546534338814150

***

In onze school kunnen de ouders actief meedenken en meewerken via de ouderraad.
Die bestaat uit geëngageerde ouders die de belangen van ouders, leerlingen en de school ter harte nemen.

Naast het bespreken van onderwijskundige en pedagogische thema's staan ze ook in voor ondersteuning van en hulp bij allerlei schoolse activiteiten.
 

Contact met de ouderraad: ouderraad.salvator@gmail.com

Realisaties van de ouderraad tijdens de voorbije schooljaren :

schilderen van de eetzaal + plaatsen van muziekinstallatie

schilderen van de kinezaal, die sindsdien de "groene zaal" is

schilderen in enkele klassen + plaatsen van 2 lavabo's

Sinterklaaspakketten

2 ballen per klas

kasten voor verschillende klassen

de organisatie van het vlammetjesfeest

instaan voor de klasfoto's

een podium plaatsen in de groene zaal

de keuken schilderen in de klas van juf Mieke

een aankoopbon geven aan de bib

Sinterklaasbudget voor elke klas (50€ per jaar per klas)

de oprit verharden

het tuinfeest organiseren

aankopen van speelplaatsmateriaal (LUDO's)

organiseren van het vlammetjesfeest

 

Alle quizteams speelden ook voor een bepaalde klas.
De winnaars wonnen dan een bon van Dreamland ter waarde van 100 euro voor die klas.
Het team dat won had gespeeld voor de klas van juf Lies.
Klik op de foto hieronder om te zien wat ze ermee gekocht hebben. 

De teamleden kregen zelf ook een biermand om mee te nemen naar huis.

 

 

 


Tijdens het schoolfeest op 21 juni namen we afscheid van Christ, Sofie en Dirk als leden van het oudercomité.

We danken hen van harte voor hun jarenlange inzet voor ons oudercomité en onze school.
 
Vlammetjesfeest 2014
 


tuinfeest 2013


Clown Rocky
het oudercomité huurde Clown Rocky in om de kinderen een mooie afsluiter van het schooljaar te bezorgen.
 

 

 

vlammetjesfeest 2013
tuinfeest 2012