autismewerking in onze school  
    


 


Als school stemmen we ons aanbod af
op kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). We profileren ons als een
autismevriendelijke school
die over de expertise beschikt om een aanbod te organiseren dat optimale
leer- en ontwikkelingskansen creŽert
voor kinderen met ASS.

In ons dagelijks handelen richten wij ons
op volgende uitgangspunten:
(klik op de
picto's voor meer informatie)

       Samen sterk

      Aandacht voor elk kind

      Leerkracht doet ertoe

      Verscheidenheid verrijkt

      Aanbod op maat

      Toekomstgericht

      Ouders tellen mee

      Rust en veiligheid

 

 

pilootproject autisme links literatuur

visietekst