MOS

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
 IVIOstartpaginasecretariaatkalenderschoolreglement

 schoolurenveiligheidopvangafwezighedenmaaltijden en drankjes

 zwemmenuitstapsparentijdschriftenMOS

 

WE HEBBEN DRIE MOS-LOGO'S !!!
 

Onze school onderneemt heel veel acties in het kader van MOS. We hebben reeds 3 MOS-logo's verzameld gedurende de voorbije jaren.
We blijven ook nu nog verdere inspanningen doen in verband met milieuzorg, energiebeheer, afvalbeheer en natuur.

De concrete uitwerking van de verschillende themaís kunt u ook volgen bij de activiteiten van de verschillende klassen.
De uitwerking van het thema water (2009-2010) kunt u bekijken via volgende link:

http://www.ivio-salvator.be/water/water.htm 

Heeft u ideeŽn om ons te helpen om van onze school een milieubewuste school te maken?

Deze zijn steeds welkom!

Samen maken we onze school nog groener!

We hebben op onze school een heus containerpark!

Dit moet ons helpen om ons afval goed te sorteren en ons bewuster te doen omgaan met ons afval.
 

Met dank aan de ouders die dit gerealiseerd hebben!

De bedoeling van de werkgroep M.O.S. is waakzaam te blijven voor alle aspecten die onze leefomgeving zouden bedreigen.
 

Praktisch komt het erop aan om Ö.

 • Te gaan nadenken over het verbruik van papier op onze school.  Recto-verso kopiŽren en meer zelf schrijven in de klas.

 • Bewust om te springen en te inventariseren van leerboeken op school.

 • Meer werken in schriften.

 • Werkblaadjes met oefeningen en leesteksten terug op te halen om ze meermaals te kunnen gebruiken.

 • Een brooddoos te gebruiken i.p.v. eenmalige verpakkingen.

 • Stimuleren om kraantjeswater te drinken om de grootste dorst te lessen.

 • Het opstarten van kleinschalige projecten : bloembollenplantdag, fruitbomen op school, bloembakken kleur geven, gangen en eetzaal vriendelijk aankleden.

 • Afval te beperken. Naast verteerbaar afval heeft elke school te kampen met een enorme berg ander afval. 

  Even de afvalstromen van onze school onder de loep nemen. 
  Zo gooien we om de 14 dagen 1000 l (grote container) papier weg. 
  Om de 2 ŗ 3 maand staan 16 grote zakken met PMD op straat. 
  En 2 maal in de week vullen we met zijn allen een zwarte container van 300 l met restafval.

 

 • Een gezellige school creŽren waar leerlingen zich goed voelen in hun vel.

 

 

mail naar webmaster