Praktische info

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
 IVIOstartpaginasecretariaatkalenderschoolreglement

 schoolurenveiligheidopvangafwezighedenmaaltijden en drankjes

 zwemmenuitstapsparentijdschriftenMOS

 

 

Lees aandachtig het schoolreglement! Er zijn dit schooljaar opnieuw enkele belangrijke wijzigingen.


 

***

 

Tijdens het tweede semester gaan er opnieuw infodagen door op school
voor mensen die willen inschrijven voor volgend schooljaar.

 

data:

 

worden pas later bepaald

 programma:

 algemene uitleg door de directeur, over de werking van de school (ongeveer 1,5 uur)

 pauze met gelegenheid tot stellen van concrete vragen

 bezoek aan enkele klassen

 mogelijkheid tot inschrijving

 

 Gelieve vooraf per mail in te schrijven zodat we een zicht hebben op hoeveel mensen er komen.

 info@ivio-salvator.be

 


leerlingenaantal op 1 februari 2018:
type 9: 69, waarvan 9 kleuters
type basisaanbod: 64
type 8: 46

Voor het schooljaar 2018 - 2019 is de totale maximumcapaciteit van de school 212 leerlingen.
Type basisaanbod: 130 en 10 vrije plaatsen
type 9: 70 en 10 vrije plaatsen
type 9 kleuters: 12 en 2 vrije plaatsen
 

 

mail naar webmaster