Uitstapsparen

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
 IVIOstartpaginasecretariaatkalenderschoolreglement

 schoolurenveiligheidopvangafwezighedenmaaltijden en drankjes

 zwemmenuitstapsparentijdschriftenMOS


Wij doen in onze school aan uitstapsparen.
Elke maand betaalt U een vast bedrag van 8,5 dat opgespaard wordt en tijdens het schooljaar kan benut worden voor kleine en grote uitstappen.
In totaal betaalt u 85 per schooljaar, zijnde het wettelijk bepaalde bedrag van de maximumfactuur.

Een bedrag van 40 wordt besteed aan het vervoer naar het zwembad.
De overige 45 dienen voor culturele en andere uitstappen.
De meerkost wordt door de school betaald.

Voor de verplichte turnzak van de school zal eenmalig een bedrag van 5 euro worden afgehouden.

Voor de kleuters wordt er een vast bedrag opgespaard van 45 per jaar.
Er is geen zwemmen maar er wordt een bijdrage van 5 gevraagd voor de turnzak.

 

 

mail naar webmaster