didactiek  

projectonderwijs
  
tekst: juf Mieke Theys 

 


Voorbereiding van het project en de praatronde

opsommingsteken

De projecten worden bepaald vanuit de vragen, interesses en voorkeur van de kinderen. Samen stellen we een jaarplanning, een maandplanning, een weekplanning en ook telkens een dagplanning op aan de hand van kalenders en agenda’s. Telkens wordt ook rekening gehouden met een zekere logica, bijvoorbeeld het project reptielen niet in de winter plannen, want dat zorgt voor problemen wanneer we de dieren in de klas willen brengen.
 

opsommingsteken

Tijdens de praatronde is het de voorzitter die het gesprek in goede banen leidt. De leerkracht probeert zoveel mogelijk te werken met het materiaal dat hier aan bod komt.

  


 

Wiskunde in de projectklas

opsommingsteken

In de projectklas proberen we de lessen zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de gekozen projecten. We houden voor ogen dat we beroepsvoorbereidend werken en proberen dan ook zo concreet mogelijk en handelend te werken.
 

opsommingsteken

Om het zelfontdekkend leren te stimuleren startten we een mini – onderneming “Bon appétit”, die zorgt voor belegde broodjes op maandag voor de leerkrachten. We houden hiervan een uitgebreide boekhouding bij. Hierbij leren de leerlingen de rekenmachine hanteren op een efficiënte manier.
 

opsommingsteken

Daar komt bij kijken dat we elke week boodschappen doen en dus levende wiskunde krijgen in de supermarkt. De leerlingen berekenen zelf de hoeveelheden die ze nodig zullen hebben afhankelijk van de bestellingen die week. Ze worden zich bewust van prijsschommelingen en gaan kwaliteit en prijs vergelijken. Ze oefenen zich in het hanteren van wisselgeld. Wie het moeilijk heeft, mag hierbij hulpkaartjes gebruiken. Door het wekelijks uitvoeren van deze taak kan het zijn dat hulpkaartjes overbodig worden.
 

opsommingsteken

Natuurlijk komen we ook regelmatig samen om te evalueren of we goed bezig zijn. Hebben we winst of verlies? Kunnen we onze lening bij de Salvatorrealbank wel afbetalen? Zijn onze klanten tevreden? Hebben we geld om te investeren in beter, hygiënischer materiaal? Het inzicht in kommagetallen wordt van daaruit verder uitgediept. We leren ook wat procent is door een lening aan te gaan bij de directeur van de school.

  


 
Taal
in de projectklas

opsommingsteken

De lessen taal worden zoveel mogelijk uitgewerkt binnen het project waaraan we werken. De taalvaardigheid staat centraal, met als doel vlot te leren communiceren. Spreken en luisteren krijgen dus heel veel aandacht. Bij het afleggen van bezoeken,… oefenen de leerlingen de gepaste taalstructuren en de beste te hanteren luisterstrategieën.
 

opsommingsteken

Er wordt veel gesproken over de regels binnen de communicatie met gekende en nieuwe personen. De leerlingen krijgen veel inspraak in deze klas. Ze moeten zich telkens wel verantwoorden, motiveren waarom ze voor het uitwerken van een bepaald iets kiezen.
 

opsommingsteken

In de lessen expressie oefenen we het improviseren in verschillende situaties die verband houden met het project. We bekijken onszelf op video en geven feedback. De woordenschat van de leerlingen wordt uitgebreid met woorden uit het project en de praatronde. Deze woorden en inhouden geven aanleiding voor de spellingslessen. Deze woorden worden  gerubriceerd naar analogie met basiswoorden in de soort-bij-soort.
 

opsommingsteken

Voor lezen en schrijven is ook hier het doel de communicatie. De leerlingen oefenen zich in het zoeken op het internet en in het hanteren van de gepaste leesstrategie in de veelheid aan info die op hen afkomt.
 

opsommingsteken

Bij elk nieuw project verzamelen de leerlingen zoveel mogelijk info uit verschillende bronnen. Ze maken een selectie, verdiepen zich erin en  communiceren de nieuwe inhouden aan de anderen. In ons jaarboek maken we collages van teksten, zinnetjes, foto’ s,… van wat we dit schooljaar meemaken en van wat er in de actualiteit gebeurt. Heel dikwijls wisselen de leerlingen spontaan hun jaarboeken uit om te genieten van wat de ander op zijn eigen creatieve manier communiceert. De nadruk ligt hier niet op het correct spellen maar op het durven en graag communiceren!
 

opsommingsteken

Met de ondersteunende methode rondom oefenen we de woordsoorten en de opbouw van zinnen. Dit passen we ook weer toe op zinnetjes uit het project.

  


  

Projectwerking en muzische vorming

 

opsommingsteken

Het muzische in de klas is in de eerste plaats een middel om te communiceren en zich uit te drukken, het evolueert samen met het denken van de kinderen. Hier maken we natuurlijk gebruik van het project om het op een andere manier te benaderen. Er mag vreugde en plezier zijn. Er is ook ruimte en tijd voor “vrije expressie”: het maken van collages van krantenartikels, foto's, tekeningen,… i.v.m. de projecten en/of de actualiteit in ons jaarboek.