Revalidatiecentrum   

 

  

 

  

  

  

  

  

  


 

 

 

 

Centrum voor Ambulante Revalidatie
Wolfputstraat 110
9041 Oostakker

opsommingsteken

Telefoon: 09/ 259 28 12
E-mail: caroostakker@skynet.be

Directeur: Dhr. Jan Scheiris
 

 

opsommingsteken

In het revalidatiecentrum kan, met toestemming van de ouders, een team van therapeuten aangepaste hulp bieden aan kinderen met specifieke ontwikkelings- en/of leerstoornissen. Dit gebeurt in overleg met het schoolteam.
 

opsommingsteken

Een goede samenwerking vereist een goede doorstroming van informatie. Elk van deze diensten waakt er over dat deze vertrouwelijke gegevens kunnen bijdragen tot meer zorg voor uw kind en dat elk misbruik wordt uitgesloten.

   


  

opsommingsteken

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie is er o.a. voor kinderen met leerstoornissen, die niet alleen moeilijk schoolse vaardigheden onder de knie krijgen, maar ook op andere vlakken problemen hebben. Het gaat dan over  problemen die binnen de schoolomgeving niet of onvoldoende kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld bij ernstige gedragsproblemen, een moeilijke opvoedingssituatie, uitdrukkelijke problemen met bewegen of taal enz.  
 

opsommingsteken

Om dergelijke problemen nader te onderzoeken en te behandelen beschikt het centrum over een groep mensen met verschillende deskundigheid: psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten, artsen. Zij gaan ervan uit dat het bij goede hulpverlening altijd gaat over het kind Ún zijn omgeving. Samenwerken vanuit eenzelfde visie en in overleg met ouders, leerkrachten en andere schoolmedewerkers, is eveneens een belangrijke doelstelling.
 

opsommingsteken

Het schoolteam contacteert de ouders van kinderen voor wie revalidatie nodig kan zijn. Op hun vraag wordt dan gestart met onderzoek en bespreking. Daarna volgt steeds een advies, wat desgevallend een voorstel tot revalidatie kan zijn.
 

opsommingsteken

Het centrum is erkend door het Vlaams Fonds en heeft een overeenkomst met het RIZIV. Mits goedkeuring door de mutualiteit worden de revalidatiekosten grotendeels ten laste genomen door de ziekteverzekering.