didactiek  

rondom
tekst: Sophie Deconinck 

RONDOM
ondersteuning voor taal
 

opsommingsteken

'Rondom' is geknipt om lees- en spellingsmoeilijkheden of problemen rond gesproken taal aan te pakken of nog beter ... te voorkomen.

opsommingsteken

Het kan zowel klassikaal als individueel gebruikt worden.

opsommingsteken

Het is een uitstekend middel om onze bestaande taalmethodes aan te vullen, te ondersteunen en te verrijken.


Rondom Klanken' helpt de leerlingen voor lezen, schrijven en spelling.

opsommingsteken

In onze taal kunnen woorden niet bestaan zonder klinkers. Zelfs het kortste woord heeft nog een klinker nodig.

opsommingsteken

Medeklinkers kunnen nu vr of n de klinker komen en maken het geheel zinvol. De kern van een klankgreep (de klinker) wordt voorgesteld door een rode cirkel. De medeklinkers zijn rechthoekig, hun plaats vr de klinker is groen, n de klinker blauw.

Alles draait dus rondom de rode klinkers. Vandaar de naam 'Rondom'.

opsommingsteken

Binnen de woordstructuur wordt de klankwaarde van de 'rode' klinker pictografisch ondersteund door vijf tekens: lang - kort - tweeklank - dof - halflang. Het gele sterretje staat voor datgene dat onthouden moet worden.


'Rondom' heeft nog mr pijlen, ... figuurlijk dan:

 'Rondom Woorden' is zeer zinvol voor  'Taalbeschouwing'

opsommingsteken

Het leert de leerlingen via concreet materiaal, 'de blokken', inzicht krijgen in de taal als systeem. 'Taalbeschouwing' wordt op een haalbare, boeiende en kindvriendelijke manier aangeleerd.

opsommingsteken

'Rondom' werkt vanuit de gesproken taal. De taalmethode slaagt erin de woordenschat te activeren en uit te breiden. Het ordent de woorden tot zinvolle gehelen of tot zinnen.

opsommingsteken

'Rondom' stimuleert de creativiteit, benadrukt het positieve en steeds staat de betekenis voorop.

opsommingsteken

Fouten maken wordt niet als negatief ervaren. Uit de fouten kan men veel leren. Het negatieve zelfbeeld wordt doorbroken, de motivatie groeit en de resultaten bevestigen het positieve karakter van de methode.

opsommingsteken

Een groot aantal leerlingen op school is reeds vertrouwd met 'de blokken' en 'de pijlen' van 'Rondom', een taalmethode die geleidelijk van de laagste tot de hoogste klassen zal worden toegepast.


 
Meer informatie is te vinden op de website: http://www.geocities.com/rond_om/rondomsite

 

 Verder kan je steeds terecht voor vragen bij rond_om@hotmail.com .