Samenwerking

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
  startpaginaCARCLBGONGOBO

 

Ondersteuningsnetwerk

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen uit het gewoon onderwijs met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk.

Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Scholen voor buitengewoon onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams.

Een aantal leerkrachten en therapeuten van onze school maken deel uit van het ondersteuningsnetwerk DiverGent.

                

                       juf Annick           juf Hilde      meester Koen     juf Moniek         juf Leen       meester Tim

 

 

 

mail naar webmaster