Schildpadklas

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 


Wanneer een van de leerlingen het op een bepaald moment te moeilijk heeft - met zichzelf of met de anderen - om nog goed te kunnen functioneren in de klas, is het soms nodig om eventjes tot rust te komen. Dit kan in de schildpadklas. Daar staat altijd iemand klaar om die leerlingen op te vangen, te bemiddelen bij ruzies en te helpen bij het herstel.

In de schildpadklas kan je eventjes terug in je schulp kruipen en een schildpad is nadien niet bang om fouten toe te geven en te proberen om het nadien beter te doen. (cfr. De Axenroos)

In een ander deel van de schildpadklas kunnen leerlingen die het moeilijk hebben op de drukke speelplaats of op een druk moment in de klas, zich in een rustige omgeving bezig houden met een spel, een boek of nog iets anders.
 

 
  juf Petra

 

 

juf Petra en juf An zijn meestal in de schildpadklas en volgen ook alles op wat daar besproken wordt.

 

 
  juf An  
   
   ?

 

   Wanneer juf Petra of juf An er niet zijn, kan er ook nog iemand anders in de schildpadklas zitten.

   Dit kan juf Liesbet of nog iemand anders zijn.