Orthopedagogen

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 

 

 
   

        

 

 

 

  

 

 

 

 juf Liesbet    

 

 

 

 

juf Jolien

 

 


 

 


Juf Liesbet volgt de leerlingen op gedurende hun schoolloopbaan, zowel voor wat betreft hun schoolse vorderingen als hun persoonlijkheidsontwikkeling.
Zij begeleidt leerlingen en leerkrachten in dit proces en tracht de specifieke vragen rond leer-, werkhoudings- of  gedragsproblemen te beantwoorden.

Juf Liesbet is elke dag tussen 08.30 u en 16.00 u (woensdag 12u05) via het secretariaat te bereiken op

09/255 92 20 of rechtstreeks op 09/255 92 23

of liesbet.machtelinckx@ivio-salvator.be.

 

Juf Jolien is stagiaire orthopedagogie en werkt het ganse jaar met juf Liesbet samen.

 
 

 

 

 

juf Lora

 


Juf Lora volgt vooral de leerlingen op met ASS, en heeft daarbij vooral aandacht voor hun persoonlijkheidsontwikkeling.
Zij begeleidt de leerlingen en leerkrachten bij de specifieke aanpak van leerllingen met ASS of ASS-kenmerken. Juf Lora was vroeger reeds actief op onze school als
IBASS en hielp met het pilootproject ASS mee om onze schoolomgeving aan te passen aan de noden van kinderen met ASS.
 

Juf Lora is alle dagen op school tussen 08.30 u en 17.00 u, behalve op maandag.

Ze is via het secretariaat te bereiken op het nummer 09/255 92 20

lora.onraet@ivio-salvator.be