Therapeuten

 S a l v a t o r - b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
     
startpaginabeleidklassenBLIOambulante leerkrachten
muzischeschildpadklassportbibliotheekorthopedagogen        
therapeutenonderhoudsecretariaatsociaal assistente          
 


Op de klassenraad kan beslist worden dat sommige leerlingen verhoogde zorg nodig hebben.
Indien ze niet naar het revalidatiecentrum gaan, kunnen ze therapie krijgen op school. De therapeuten op school werken individueel en in groep met de leerlingen.
Soms worden therapeuten ook ingeschakeld in klassen, in co-teaching met de leerkrachten.
 

 
 

juf Leen

 Logopediste, vooral verbonden aan cluster 1.

 
 

meester Bart

 Logopedist, vooral verbonden aan cluster 2.

 
 

juf Marianne

 Logopediste, vooral verbonden aan cluster 2.  
  juf Catherine  Kinesiste  
 

meester Pieter

 Psycholoog.
  Meester Pieter is op vrijdag bij ons op school tussen 08.30 u en 16.00 u.
 H
ij is te bereiken via het secretariaat op 09/255 92 20 of pieter.detroyer@caroostakker.be