didactiek  

wiskunde - mini-onderneming

tekst: juf Mieke Theys 

 

  

 

  

  

  

  

  

  


 

 

Wiskunde in de projectklas

opsommingsteken

In de projectklas proberen we de lessen zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de gekozen projecten. We houden voor ogen dat we beroepsvoorbereidend werken en proberen dan ook zo concreet mogelijk en handelend te werken.
 

opsommingsteken

Om het zelfontdekkend leren te stimuleren startten we een mini – onderneming “Bon appétit”, die zorgt voor belegde broodjes op maandag voor de leerkrachten. We houden hiervan een uitgebreide boekhouding bij. Hierbij leren de leerlingen de rekenmachine hanteren op een efficiënte manier.
 

opsommingsteken

Daar komt bij kijken dat we elke week boodschappen doen en dus levende wiskunde krijgen in de supermarkt. De leerlingen berekenen zelf de hoeveelheden die ze nodig zullen hebben afhankelijk van de bestellingen die week. Ze worden zich bewust van prijsschommelingen en gaan kwaliteit en prijs vergelijken. Ze oefenen zich in het hanteren van wisselgeld. Wie het moeilijk heeft, mag hierbij hulpkaartjes gebruiken. Door het wekelijks uitvoeren van deze taak kan het zijn dat hulpkaartjes overbodig worden.
 

opsommingsteken

Natuurlijk komen we ook regelmatig samen om te evalueren of we goed bezig zijn. Hebben we winst of verlies? Kunnen we onze lening bij de Salvatorrealbank wel afbetalen? Zijn onze klanten tevreden? Hebben we geld om te investeren in beter, hygiënischer materiaal? Het inzicht in kommagetallen wordt van daaruit verder uitgediept. We leren ook wat procent is door een lening aan te gaan bij de directeur van de school.